Η σελίδα είναι υπό κατασκευή amb24.gr
Γεώργιος Χωλίδης, Asset Managment Brokerage
Xρηματοασφαλιστικές Υπηρεσίες Ι Μεσίτες Ασφαλίσεων
Μαρμαρά 45 , Καλαμαριά, 55 132, T. 2310 457767, info@amb24.gr, amb24.gr


Επωνυμία:ASSET MANAGEMENT BROKERAGE ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ASSET MANAGEMENT BROKERAGE

Δραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Φ.Μ.: 800780407

Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 140693106000

Διεύθυνση: ΜΑΡΜΑΡΑ 45 Τ.Κ.55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: +30 2310 457767

FAX +30 2313.009004

email: info@amb24.gr

>ΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

Διαχειριστής, εταιρικό μερίδιο 95%

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εταιρικό μερίδιο 3%

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Εταιρικο μεριδιο 2%

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : 28/11/2016

Επαγγελματικο Επιμελητηριο Θεσσαλονικης